2008                 February 2

     

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 

2007                                              September 14         

                                             February 10

                                         

                                                     

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                          

2006                                                         March 29

                                        

                                        

                                        

                                        

                                         

 

January 19 -21

 

2005

 December 11

 October 7 -10

 

2003

            

 

2002

親愛的校友

 

當您們收到這份小小的通知,必定是相當的訝異與親切,就像我接下這責任重大的會長之職一樣‧

我是何興華,十五屆畢業於一九七四年,原以為可以像閒雲野鶴一樣過著輕鬆的日子,沒想到於三月十五日被理事會們推舉出來‧

由於對金陵的一種特別情懷及感恩的心,我當然義不容辭的接下為各位校友服務之職‧在任期內,我將稟承歷任會長的步履,盡我所能為校友們服務‧希望有更多的新生力軍歸隊,共襄抻盛舉我們的各項活動,提供更多寶貴意見,發揮我們金陵的精神‧

謹此祝

春 安     

                  何興華 敬上